ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

 

TRƯỜNG HỢP KHÔNG NHẬN BẢO HÀNH

 

GHI CHÚ: Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành. Tất cả ắc quy đều được bảo hành chính hãng. 

KẾT NỐI VỚI TRƯỜNG HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ 119