VIDEO HUẤN LUYỆN TẠI HUẤN LUYỆN CHÓ 119

Tại khuôn viên rộng hơn 3000m2, được chia thành những đặc khu chuyên biệt cho từng mục đích huấn luyện, khám bệnh, chăm sóc, 100% video huấn luyện và chăm sóc chó tại Huấn Luyện Chó 119 dựa trên giáo trình chuyên nghiệp và bài bản nhất.

[Huấn Luyện] Chó Cắp Đồ Mang Về Tại Trường Huấn Luyện Chó 119

[Huấn Luyện] Chó Cắp Đồ Mang Về Tại Trường Huấn Luyện Chó 119

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Golden Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Golden Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Labrador Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Labrador Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Malinios Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Malinios Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Huấn Luyện] Chó Bắt Cướp Tại Trường Huấn Luyện Chó 119

[Huấn Luyện] Chó Bắt Cướp Tại Trường Huấn Luyện Chó 119

[Huấn Luyện] Chó Malinois Tấn Công Theo Hiệu Lệnh

[Huấn Luyện] Chó Malinois Tấn Công Theo Hiệu Lệnh

Kỹ Năng Huấn Luyện Chó Tấn Công Theo Hiệu Lệnh.

Kỹ Năng Huấn Luyện Chó Tấn Công Theo Hiệu Lệnh.

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Vượt Chướng Ngại Vật

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Vượt Chướng Ngại Vật

[Huấn Luyện] Bull Pháp Bảo Vệ Chủ Tại Trường Huấn Luyện Chó Nghiệp Vụ 119

[Huấn Luyện] Bull Pháp Bảo Vệ Chủ Tại Trường Huấn Luyện Chó Nghiệp Vụ 119

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Poodle Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Poodle Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Phú Quốc Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Phú Quốc Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Huấn Luyện] Chó Becgie Tấn Công Theo Hiệu Lệnh

[Huấn Luyện] Chó Becgie Tấn Công Theo Hiệu Lệnh

Kỹ Năng Huấn Luyện Chó Bảo Vệ Chủ

Kỹ Năng Huấn Luyện Chó Bảo Vệ Chủ

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Phốc Sóc Lai Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Phốc Sóc Lai Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Shiba Inu Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Shiba Inu Ngoan - Thuần Tính - Huấn Luyện Mọi Loại Cún

Huấn Luyện Mọi Loại Cún - Video Hướng Dẫn Huấn Luyện Chó Cỏ Ngoan - Thuần Tính

Huấn Luyện Mọi Loại Cún - Video Hướng Dẫn Huấn Luyện Chó Cỏ Ngoan - Thuần Tính

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Becgie Cắn Nhả Theo Hiệu Lệnh

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Becgie Cắn Nhả Theo Hiệu Lệnh

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Malinois Cắp Vật Mang Lại

[Hướng Dẫn] Huấn Luyện Chó Malinois Cắp Vật Mang Lại

Huấn Luyện Chó Becgie: Đi cạnh chủ - Đứng yên - Ngồi - Nằm - Bò - Bắt Tay - Chào - Lăn Trái, Phải

Huấn Luyện Chó Becgie: Đi cạnh chủ - Đứng yên - Ngồi - Nằm - Bò - Bắt Tay - Chào - Lăn Trái, Phải

Huấn Luyện Chó Poodle Bài Tập Cơ Bản: Đứng Yên - Ngồi - Nằm - Bò - Bắt Tay - Chào - Lăn Trái Phải

Huấn Luyện Chó Poodle Bài Tập Cơ Bản: Đứng Yên - Ngồi - Nằm - Bò - Bắt Tay - Chào - Lăn Trái Phải

Huấn Luyện Chó Becgie - Bài Tập: Tấn Công Khi Có Hiệu Lệnh

Huấn Luyện Chó Becgie - Bài Tập: Tấn Công Khi Có Hiệu Lệnh

Huấn Luyện Chó Manilios - Bài Tập Cơ Bản: Đứng Yên - Ngồi - Nằm - Bò - Chào

Huấn Luyện Chó Manilios - Bài Tập Cơ Bản: Đứng Yên - Ngồi - Nằm - Bò - Chào

Huấn Luyện Chó Golden - Bài Tập Cơ Bản: Đi cạnh chủ - Đứng yên - Ngồi - Nằm - Bò - Bắt Tay - Chào

Huấn Luyện Chó Golden - Bài Tập Cơ Bản: Đi cạnh chủ - Đứng yên - Ngồi - Nằm - Bò - Bắt Tay - Chào

KẾT NỐI VỚI TRƯỜNG HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ 119